• +6282182610809
  • smpit@baitulizzah.sch.id
  • Jl. Indragiri No.2 Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

GALERI

SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU

STAF & GURU SMP IT BAITUL IZZAH

KEPALA SEKOLAH SMP IT BAITUL IZZAH

Khoirul Santoso, S. Pd. I

Rian Putra. M.E

Guru IPS

Guru PpKN

Faisal Mandala Siregar, M.Pd

Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

(Waka Kesiswaan)

Mufid faruq Aziz, S. Kom

Guru TIK

Guru Sejarah Kebudayaan Islam

USTD. Asep Suhendar, S.Pd

Guru PAI

Guru Fiqih

Alvin ramanuz willyandri, S. Sn

Guru Seni Budaya

Guru Prakarya

Nur'azizah Prihatiningsih, S. Pd

Guru Aqidah & Akhlaq

(Wali Kelas A)

Hairun Nisa' Wahyuni, S. Pd

Guru Bahasa Arab

Guru Al-Qur’an Hadits

(Waka Humas)

Stevani Gani, S.E

Kepala TU

Lia Oktisa, S. Pd

Guru Bahasa Ingris

(Wali Kelas  VII B)

Fitri Astriawati, M. Pd

Guru IPA

(Waka Kurikulum)

Rizky Depitasari, S.Pd

Guru Matematika

Guru Bahasa Indonesia

Indah Pertiwi, S.H

Bendahara Sekolah

Potret Kegiatan

Aktivitas belajar mengajar, ekstra kurikuler, dan keseruan-keseruan di SMP IT Baitulizzah Bengkulu

SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU

Peringatan 17 Agustus 2021

SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU

Kegiatan Kerohanian

SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU

Foto Bersama Dewan Guru

SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU

Kegiatan Belajar Mengajar

SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU

Pekan Olahraga Sekolah

Mau tahu informasi lebih lanjut?

SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU

Jl. Indragiri No.2 Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Copyright ©2021 SMP IT BAITUL IZZAH BENGKULU, All rights reserved Made By Tim Jagoan